top of page

Төгөлдөр хуурч доктор

Cook Time:

7 min

unuudur.mn

Санаа нийлсэн монгол, америк хоёр доктор зөвхөн уран бүтээлчдийг хамруулсан тоглолт симпозиум зохион баигуулахаар үйл ажиллагаагаа хязгаарлахгүй. Тэд олон нийтийн хөгжмийн боловсрол, тодруулбал, хөгжмийн сургалтад ахиц дэвшил гаргахад хувь нэмрээ оруулахыг хүсэж байгаагаа хэлсэн.

bottom of page